Rodo

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katarzyna Kiliszkowska prowadząca firmę SUDETY RESORT, w
Polanicy Zdroju (57-320), ulica Zdrojowa 20/12 , e-mail : sudetyresort@gmail.com, tel: 668 329 250. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu rezerwacji, a następnie – zawarcia umowy najmu apartamentu – lokalu w celach turystycznych (zwaną dalej Umową), na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b/ RODO). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu
podpisania Umowy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z nią związane; jeżeli nie dojdzie do zawarcia Umowy w ciągu 3 miesięcy od zapoznania się z ofertą, Pani/Pana dane osobowe związane z korespondencją i rozmowami o tej Umowie zostaną niezwłocznie
usunięte; Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem /warunkiem rezerwacji, a następnie – zawarcia Umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożliwością dokonania rezerwacji a następnie – zawarcia Umowy. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

sudetyresort@gmail.com